เกี่ยวกับสินค้า

สินค้า ทั้งหมด

RELX ZERO

RELX Starter Kit

Nebula Haze

1,150.00฿

RELX Starter Kit

Sunset Glow

1,450.00฿

RELX Starter Kit

Mystic Aurora

1,450.00฿

RELX Starter Kit

Solar Eclipse

1,450.00฿

RELX Starter Kit

Tiffany Blue

1,450.00฿

RELX Starter Kit

Space Gray

1,450.00฿

RELX Flavor Pod

Cooling Mint

600.00฿

RELX Flavor Pod

Cooling Watermelon

600.00฿

RELX Flavor Pod

Cooling Bean

600.00฿

RELX Flavor Pod

Blueberry

600.00฿

RELX Flavor Pod

Mango Splash

600.00฿

RELX Flavor Pod

Lemon Tea

600.00฿

RELX Flavor Pod

Classic Tobacco

600.00฿

RELX Flavor Pod

Fruity Mix

600.00฿

RELX Flavor Pod

Green Tea

600.00฿

RELX Flavor Pod

Cucumber

600.00฿

RELX Flavor Pod

Icy Slush

600.00฿

RELX Flavor Pod

Grapefruit Pomelo

600.00฿

RELX Flavor Pod

Peach Oolong

600.00฿

RELX Flavor Pod

Banana Smoothie

600.00฿

RELX Flavor Pod

Sarsi Rootbeer

600.00฿

RELX Flavor Pod

Kyoho Grape

600.00฿

RELX Flavor Pod

Cola

600.00฿

RELX Flavor Pod

Taro

600.00฿

RELX Flavor Pod

Red Bull

600.00฿

RELX Flavor Pod

Iced Lychee

600.00฿

RELX Flavor Pod

Passion fruit

600.00฿

RELX Flavor Pod

Mellow Melody

600.00฿

RELX Flavor Pod

Ruby Burst

600.00฿

RELX NANO2

350.00฿
350.00฿
350.00฿

RELX NANO2

RELX NANO2 MINT

350.00฿